Áður en sótt er um starf hjá KFUM og KFUK á Íslandi er nauðsynlegt að umsækendur lesi það sem hér fer á eftir. Þegar umsóknin hefur verið send rafrænt, þá sendir skráningarkerfið afrit af umsókninni á netfang umsækjanda. 

Umsóknarfrestur er til 15. febrúar 2019. Ef áhugi er á að sækja um starf í fleiri en einum sumarbúðum KFUM og KFUK eða á leikjanámskeiðum þarf að senda inn sérstaka umsókn fyrir hverja og eina starfsstöð.

Stjórnir og starfsfólk KFUM og KFUK á Íslandi líta svo á að þeir sem senda inn umsóknir hafi kynnt sér þau skilyrði sem umsækendur þurfa að uppfylla og samþykki að sækja tilskilin námskeið í apríl, maí og byrjun júní.

Sumarstarf KFUM og KFUK

Sumarstarf KFUM og KFUK tekur á móti allt að 3000 börnum og unglingum á hverju sumri. Starfið á sér langa sögu og byggir á ákveðinni hefð. Með árunum hefur starfsemi sumarbúðanna aukist svo að ekki er lengur hægt að treysta á sjálfboðavinnu eina og farið er greiða starfsfólki sumarbúðanna laun. Ennþá eru sumarbúðirnar reknar af sjálfboðaliðum í stjórnum og velunnarar starfsins leggja á sig mikla sjálfboðavinnu.

Markmið

Markmið sumarstarfsins er að ná til barna og unglinga með fagnaðarerindið um Jesú Krist. Starfið er því hugsjónastarf. KFUM og KFUK vilja að börnunum líði vel, finni til öryggis, skemmti sér og taki þátt í heilbrigðu og spennandi starfi. Sá sem sækir um starf hjá félögunum verður að geta tekið undir þessi markmið og vilja starfa með þau að leiðarljósi.

Að starfa á leikjanámskeiðum

Að starfa í sumarbúðum og á leikjanámskeiðum gerir miklar kröfur til starfsmanna. Verkefnin eru misjöfn og margvísleg en hafa öll sama markmið og eru öll jafn mikilvæg. Góð samvinna starfsmanna er lykilatriði í velheppnaðri sumardvöl barns.

Starfsmaður á leikjanámskeiðum verður að vera tilbúinn til að leggja mjög hart að sér. Vinnudagur hefst að jafnaði áður en börnin mæta og honum lýkur ekki fyrr en öll börnin eru farin heim og frágangi á starfstöð er lokið. Reynt er að skipuleggja starfið þannig að álag dreifist á starfsmenn og tími gefist til hvíldar. Vakin er athygli á því að starfstöðvar KFUM og KFUK eru reyklausir vinnustaðir.

Þegar valið stendur á milli tveggja jafn hæfra einstaklinga, nýtur sá forgangs sem tekur virkan þátt sem leiðtogi í vetrarstarfi KFUM og KFUK.

Umsækjendur sem orðnir eru 18 ára og eldri ganga að öllu jöfnu fyrir um störf á leikjanámskeiðum. Samkvæmt lögum telst aðeins sá starfsmaður sem orðinn er fullra 18 ára fullgildur starfsmaður.

ATHUGIÐ

Við ráðningu þarf viðkomandi starfsmaður að samþykkja eftirfarandi málsgrein:

„Með vísan til 36 gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 10. gr. æskulýðslaga nr. 70/2007 og reglugerðar um Sakaskrá ríkisins nr. 569/1999 gef ég leyfi mitt til þess að; framkvæmdastjóri eða fulltrúi hans innan KFUM og KFUK á Íslandi, undir þagnaskyldu megi afla upplýsinga hjá sakaskrá ríkisins og eða málaskrá lögreglunnar um það hvort ég hafi hlotið dóm vegna brota á ákvæðum XXII. kafla almennra hegningarlaga og eða dóm vegna brota á ákvæðum laga um ávana- og fíkniefni nr. 65/1974 án tillits til þess hve langt er liðið frá uppkvaðningu dóms eða afplánunar refsingar“.

Ráðning tekur ekki gildi fyrr en Sakaskrá ríkisins hefur fengið til skoðunar og skilað umsögn um beiðni um upplýsingar úr sakaskrá frá umsækjanda.

Ath. Beiðni til Sakaskrár fer af stað í ráðningarferli (ekki umsóknarferli).

Starfsmannanámskeið

Þeir umsækjendur sem fá vinnu samþykkja að sækja námskeið fyrir starfsfólk sumarbúða. Hér er um að ræða eftirfarandi námskeið:

  • Verndum þau – námskeið um vanrækslu og ofbeldi gegn börnum.
    • Verður haldið 17. apríl og 27. maí. Einungis þarf að fara annan daginn.
  • Brunavarnir og skyndihjálp (17. maí kl. 16:00)
  • Sjálfboðaliðanámskeið 15 – 17 ára á Holtavegi (29. maí kl. 17:00)
  • Forstöðumannanámskeið á Holtavegi (29. maí kl. 19:00)
  • Starfsmannanámskeið sumarbúðanna (5.-6. júní)

Námskeiðin eru nauðsynleg forsenda þess að starfa í sumarstarfi KFUM og KFUK. Fyrir þá sem hafa áður starfað í sumarstarfi KFUM og KFUK er mikilvægt að sækja slík námskeið árlega.

Persónuvernd

Umsóknir fyrir sumarstarf á leikjanámskeiðum eru skráðar í gagnabanka á þessari vefsíðu sem vefumsjónaraðilar síðunnar hafa aðgang að. Æskulýðsfulltrúar KFUM og KFUK á Íslandi munu geta nálgast gögnin í gagnabankanum og hlaðið þeim niður til prentunar. Öllum umsóknargögnum í gagnabankanum verður eytt þegar ráðningum er lokið.