Leikskólinn Vinagarður óskar eftir að ráða leikskólakennara og aðstoð í eldhús

Vinagarður er rekinn af KFUM og KFUK á Íslandi og leggur áherslu á kristilegt siðgæði og trúarlega uppeldismótun. Gildi leikskólans eru trú, von og kærleikur.

Leikskólinn Vinagarður er 5 deilda leikskóli á besta stað í Laugardalnum. Áherslur okkar eru málrækt, hreyfing og skapandi starf í gegnum leik. Áhugi okkar snýr að lýðræðismenntun, skapandi hugsun, menningu og dalnum okkar. Við leggjum upp með góðan starfsanda þar sem áhersla er lögð á liðsheild, jákvæð samskipti og lausnarmiðaða hugsun.

Leikskólakennari

Ráðningartími er frá 15. ágúst 2016
Starfshlutfall er 100%

Menntunar- og hæfniskröfur
· Leikskólakennaramenntun
· Góðir samskiptahæfileikar
· Áhugi á að vinna með börnum
· Stundvísi og áreiðanleiki
· Gott vald á íslensku

Ef ekki fæst leikskólakennari verður ráðinn starfsmaður með aðra uppeldismenntun eða með reynslu af starfi með börnum.

Aðstoð í eldhúsi

Ráðningartími er frá 15. ágúst 2016
Starfshlutfall er 100% (vinnutími 8:00-16:00)

Umsjón með uppvaski og þvotti á handklæðum, viskastykkjum og fl. Aðstoð við matargerð, bakstur og annað sem til fellur í eldhúsi.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og KÍ.
Bent er á að samkvæmt lögum verða umsækjendur að skila sakavottorði.

Áhugasamir sendi umsókn og ferliskrá á netfangið leikskoli@kfum.is.

PicMonkey Collage (1)